Veškeré krmné směsi jsou dodávány sypké, granulované; pytlované nebo volně ložené.

Granulované krmné směsi je též možné drtit. Obilí do krmných směsí pro drůbež je možno upravit válcovým šrotovníkem Romill.

Na požádání zákazníka provádíme poradenskou službu při sestavování kompletních krmných dávek i s možností nabídky doplňkových minerálních krmiv.

Zákazník si též může vyžádat výrobu doplňkového krmiva, které si zkompletuje vlastním obilím.
Pro zajištění účinnosti krmných směsí spolupracuje naše firma s partnery jako ZBCHS Slušovice, MIKROP ČEBÍN,  BIOMIN, Dibaq, GUYOKRMA, Biofaktory Praha, Blattin a to nejen z hlediska dodávek premixů, ale i využitím jejich poradenských služeb a nejnovějších poznatků ve výživě zvířat.

Receptury krmných směsí jsou sestavovány dle požadavků zákazníka a potřeb zvířat, pro jejich optimální užitkovost.

Nabídka:

Krmné směsi prasata
A) Selata
ČOS Kompletní krmná směs pro selata nad 8 kg živé hmotnosti
B) Výkrm prasat
A1 Kompletní krmná směs pro předvýkrm prasat do 35 kg živé hmotnosti
A2 Kompletní krmná směs pro výkrm prasat od 35 kg do 65 kg živé hmotnosti
A3 Kompletní krmná směs pro výkrm prasat nad 65 kg živé hmotnosti
C) Chovná prasata
PCH 1 Kompletní krmná směs pro odchov prasat do 65 kg živé hmotnosti
PCH 2 Kompletní krmná směs pro odchov prasat nad 65 kg živé hmotnosti
KPB Kompletní krmná směs pro jalové a březí prasnice
KPK Kompletní krmná směs pro kojící prasnice

Krmné směsi drůbež
A) Odchov kuřat
K1 Kompletní krmná směs pro odchov kuřat 1. - 6. týden
K2 Kompletní krmná směs pro odchov kuřat od 6 týdnů
KZK Kompletní krmná směs pro odchov kuřic od 13. týdne
B) Nosnice
N Kompletní krmná směs pro užitkové nosnice
NP Kompletní krmná směs pro nosnice plemenné
C) Výkrm kuřat
BR1 Kompletní krmná směs pro výkrm kuřat brojlerů od 1. do 10. dne

BR2A Kompletní krmná směs pro výkrm kuřat brojlerů od 11. do 20. dne

BR2B Kompletní krmná směs pro výkrm kuřat brojlerů od 21. do 30. dne
BR3 Kompletní krmná směs pro výkrm kuřat brojlerů dokrm - pro posledních 5-7 dnů před porážkou
D) Výkrm krůt
KR2 Kompletní krmná směs pro výkrm krůt od 3. do 5. týdne
KR3 Kompletní krmná směs pro výkrm krůt od 6. do 9. týdne
KR4 Kompletní krmná směs pro výkrm krůt od 10. do 13. týdne
KR5 Kompletní krmná směs pro výkrm krůt od 14. do 17. týdne
KR6 Kompletní krmná směs pro výkrm krůt od 18. do 22. týdne
E) Kachny
VKCH 1 Kompletní krmná směs pro výkrm kachen do třetího týdne
VKCH 2 Kompletní krmná směs pro výkrm kachen od třetího týdne
KCH Kompletní krmná směs pro chovné kachny
Na přání zákazníka je možné do výše uvedených krmných směsí též zařadit probiotika, enzymy, zchutňovadla, okyselovadla a jiné specificky účinné látky.

Krmné směsi skot
A) Telata
ČOT Doplňková krmná směs pro časný odstav telat
B) Chov a žír
DOS G1 Doplňková krmná směs glycidová (NL 105 g)
DOS G2 Doplňková krmná směs glycidová (NL 130 g)
DOS B1 Doplňková krmná směs bílkovinná (NL 150 g)
DOS B2 Doplňková krmná směs bílkovinná (NL 180 g)
C) Dojnice Doplňkové produkční krmné směsi pro dojnice
DOPS 11
DOPS 14
DOPS 16
DOPS 19
DOPS 19 Plus
DOPS 21
DOPS 24

Krmné směsi jsou rozděleny dle obsahu NL (od 110 g do 240 g).
Výběr krmných směsí se řídí dle optimalizace krmné dávky, nejlépe dle doporučení odborného poradce pro výživu skotu.