Akciová společnost ZZN Jihlava a.s. vznikla privatizací státního podniku ZZN v Jihlavě, s.p. dnem 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstříku.

Kořeny vzniku společnosti však sahají do poloviny dvacátého století, kdy se zrodila první hospodářská družstva. Cílem těchto spolků bylo zajistit pro své členy výhodné ceny zemědělských plodin.

Vznik společnosti v takové podobě jakou známe v současné době se datuje do šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století.

Nyní společnost ZZN Jihlava a.s. tvoří s dalšími šesti dceřinými společnostmi Agro divizi zemědělsko-potravinářské skupiny INTERLACTO GROUP.

ZZN Jihlava a.s. nabízí všem chovatelům a výkrmcům hospodářských zvířat dodávky krmných směsí a doplňkových minerálních krmiv pro vybrané druhy a kategorie zvířat.

Pro výrobu krmných směsí má společnost registrován výrobní provoz VKS Batelov, kde jsou vyráběny krmné směsi pro prasata, drůbež a skot s roční výrobní kapacitou 60.000 t.

Dále se společnost ZZN Jihlava a.s. zabývá obchodem s komoditami, prodejem průmyslových hnojiv, pesticidů, hospodářských potřeb a laboratorními pracemi.

Společnost ZZN Jihlava a.s. má na základě certifikace provedené společností BEREAU VERITAS zavedený systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2009 a systém ISCC, který má za úkol snížit emise skleníkových plynů.

 

video cz1 353x420